Nostalgia

 

Jonas Frederiksen

Nostalgia

April 12 - April 14. 2019

 

 

Jonas Frederiksen. Nostalgia. April 2019. Photo by Geojax
Jonas Frederiksen. Nostalgia. April 2019. Photo by Geojax
Jonas Frederiksen. Untitled, 2019. Inkjet print on Hahnemühle paper, plexiglass XT, steel. 111,5 x 167 cm.
Jonas Frederiksen. Nostalgia. April 2019. Photo by Geojax
Jonas Frederiksen. Untitled, 2019. Inkjet print on Hahnemühle paper, plexiglass XT, steel. 111,5 x 167 cm.
Jonas Frederiksen. Nostalgia. April 2019. Photo by Geojax
Jonas Frederiksen. Nostalgia. April 2019. Photo by Geojax
Jonas Frederiksen. Untitled, 2019. Inkjet print on Hahnemühle paper, plexiglass XT, steel. 111,5 x 167 cm.
Jonas Frederiksen. Untitled, 2019. (Detail) Inkjet print on Hahnemühle paper, plexiglass XT, steel. 111,5 x 167 cm.
Jonas Frederiksen. Untitled, 2019. (Detail) Inkjet print on Hahnemühle paper, plexiglass XT, steel. 111,5 x 167 cm.
Jonas Frederiksen. Untitled, 2019. (Detail) Inkjet print on Hahnemühle paper, plexiglass XT, steel. 111,5 x 167 cm.